Du har kanskje hørt om det berømte skreifiske her i Lofoten? I det vintermånedene nærmer seg slutten trekker skreien inn fra Barentshavet og til Norskekysten. Tiden mellom januar og mars er dermed en svært populær tid for skreifiske. For mange ligger det en egen prestisje i det å klare å fange en skrei på over 30 kg. Er du en av disse?

Når kan du fiske skrei i Lofoten?

Lofoten er et av de mest kjente stedene for Skreifiske. I motsetning til kysttorsken som holder seg langs kysten året rundt, befinner skrei seg lenger ut til havs. De returnerer fra Barentshavet og til sitt fødested for å gyte etter å ha fetet seg opp. Skreien som kommer til Lofoten rundt senvinteren og vårmånedene er derfor ekstra stor i størrelse.

Obs: Når de har gytet mister de så mye som opptil 30% av vekten sin. De beste månedene for skreifiske vil derfor være mars og april, før den har gytt.

Vit hvor dypt du fisker

Den gyteklare skreien, som er en del av den norsk-arktiske fiskebestanden, lever pelagisk på et dyp ned til 200 m. Hva mener vi med pelagisk? Det betyr det rett og slett at skreien lever i frie vannmasser som ikke er tilknyttet kyst, strand eller havbunn. Når du skal fiske Skrei bør du derfor å ha god kål på hvilken dybde du fisker.  Til tross for at selve teknikkene for å fiske skrei kan virke noe komplisert, er det svært lett å finne stimer med skrei. Fisken er lett synlig på alle former for ekkolodd, og du har dermed muligheten til å finne et område med store samlinger.

Hvordan fisker du skrei?

Når vi skal fiske skrei bruker vi som regel pilk og gummimakk, eller jigg. De fleste velger å benytte en pilk fra 300 g og oppover. Ute på Skreifiske i Lofoten vil det alltid lønne seg å ha med litt forskjellige pilker – alt ettersom vær og forhold. F. eks vil du i noen tilfeller kanskje ha behov for en flat pilk, mens andre ganger vil en pilk med mer utslag være mer lokkende. Vær likevel oppmerksom på at pilk med mer utslag kan føre til flere feilkrokinger.

Om du utelukkende satser på storfisken, kan en jigg være veien å gå. Ved bruk av jigg er det rolige bevegelser som gjelder. Store fisker er nemlig ikke like raske som mindre fisker, så de kan trenge litt tid før de biter på. Før jiggen opp og ned i vannlagene, og vent litt med å rykke til når du kjenner at det napper.

En skrei kan bli så mye som opptil 60kg! Bare tenk deg å få den fisken på kroken. Om du nå tenker at skreifiske i Lofoten hadde vært moro, anbefaler vi deg å være raskt ute med å melde deg på en fiskecamp.

Her på Offersøy feriesenter har vi alt du trenger for å dra på skreifiske! Book overnatting hos oss her